Коперник і народження сучасної науки

Коперник

Сучасному вченому наука XV століття видається дивною і незвичною. В ті часи, коли народився Коперник, люди вірили, що позбавлене тяжкості блискуче Сонце обертається навколо Землі. Рухи небесних тіл пояснювали силами, властивими самій матерії. Професора фізики стверджували, що кинутий камінь летить по прямій доти, поки не витратиться його рушійна сила (імпульс), після чого падає на Землю.

У 1543 році побачила світ фундаментальна праця Коперника — книга «Про обернення небесних сфер», і протягом наступного століття наукові теорії античності і середньовіччя, які зараз викликають у нас тільки усмішку, поступилися місцем ідеям, що складають фундамент сучасної науки. Великі, воістину революційні зміни відбулися в той вік, і Коперник був у перших рядах цієї революції. Саме наукова діяльність Коперника та його послідовників окреслила контури звичного нам світу.

Якщо справедливе твердження про те, що внесок, зроблений Коперником, привів у рух наукову думку, визначив весь хід сучасної науки, то можна запитати, чому цьому феномену всього лише п’ятсот років? Що завадило Копернику з’явитися на сто чи двісті років раніше? Чи перешкоджали кайдани догм і невігластва більш раннього розквіту науки? Або, навпаки, ми повинні розглядати творчу наукову думку як ніжну, тендітну рослину, яка розцвітає тільки в особливо сприятливих умовах?

Ймовірно, не можна пояснити простим збігом той факт, що великий астроном був сучасником Колумба, Дюрера, Леонардо да Вінчі, Еразма Роттердамського та Лютера. В такому випадку нам слід поставити питання: які фактори сприяли настільки значному розквіту науки, типовим представником якої був Коперник?

Геоцентрична астрономія до часу Коперника добре служила на протязі вже більше тисячі років; вона цілком відповідала уявленням людини про саму себе і не суперечила примітивній фізиці Аристотеля. Звичайно, вчені ченці визнавали, що в інші роки Великдень наступає дуже рано, і деяким астрономам було відомо, що положення планети іноді на кілька градусів відхиляється від передбаченого таблицями на поважній теорії Птолемея. Але якщо в той час астрономія переживала кризу, то і після Коперника проблем не стало менше, так як календар залишився таким же, а визначення положень планет на небозводі покращилося незначно.

Ніхто не знає напевно, як і коли у польського астронома зародилася думка про геліоцентричну систему; у всякому разі, до 1515 року він вже наполегливо працював над рукописом «Про обернення небесних сфер» — книги, в якій поряд з його новою системою світу викладалося скрупульозне дослідження спостережень за планетами античних та середньовічних вчених.

Невідомо також, що саме привело його до ідеї геліоцентричної системи світу, так як відомості, накопичені наукою до того часу, не могли ні підтвердити, ні спростувати його ідею. Ключ до розгадки треба шукати в його власних працях. Гармонійне почуття краси пронизує всю структуру книги: «Хто б у цьому прекрасному замку помістив цей світильник в інше, краще становище, ніж те, з якого він висвітлює одночасно все? Ми точно таким же чином виявляємо дивовижну симетрію Всесвіту і гармонію, яку неможливо досягти ніяким іншим шляхом. До того досконалим є це божественне творіння Всемогутнього». Воістину естетичне бачення захопило Коперника і керувало їм у вивченні неба.

Цікава і майже забута та обставина, що книга «Про обернення небесних сфер» Коперника ледь не померла, не встигнувши народитися. Через двадцять років після початку роботи над нею Коперник відчув, що сили вичерпалися. До того часу йому було вже за шістдесят, і він створив найдосконаліший астрономічний трактат тисячоліття, і лише не вистачало невеликих технічних деталей для його остаточної обробки і внутрішньої завершеності. Сама рукопис трактату являв собою чудове творіння з вишукано виписаними цифрами і двоколірними таблицями. Мабуть, праця була задуманий як рукописний твір, якому призначено залишитися в єдиному екземплярі.

Положення каноніка Фромборкського собору в Польщі забезпечило Копернику фінансову незалежність і давало час для роздумів, але позбавляло його стимулюючого інтелектуального спілкування. Йому не було з ким обговорити свою чудову книгу, над якою він працював довгі роки.

Друкарство в той час було порівняно новим винаходом. У Фромборку ще не було свого друкаря, і старіючий астроном, мабуть, не мав наміру публікувати свою працю. Здавалося, рукопису належало багато років покриватися пилом на полицях соборної бібліотеки і канути в Лету.

Сьогодні нам це видається неймовірним, але така доля спіткала багато астрономічних праць середньовіччя. Але от у 1539 році у Фромборк приїжджає молодий математик з Німеччини, який жадав ближче познайомитися з новою астрономічною теорією. Георг Йоахім Ретик, що став в двадцять з невеликим років професором у Віттенберзі, лише з чуток знав про новаторську астрономію Коперника. І хоча молодий Ретик приїхав з лютеранської країни, католик Коперник прийняв його сердечно. Заражений ентузіазмом молодого вченого, Коперник переглянув ще раз свою працю і довірив її Ретику для публікації. Ретик послав рукопис видавцеві у Нюрнберг, і в 1543 році було надруковано кілька сот екземплярів книги. Вони розійшлися по всій Європі. Таким чином, книгодрукування зіграло абсолютно виняткову роль у збереженні та поширенні нової астрономії.

Читачі трактату Коперника з цікавістю поставилися до астрономічних спостережень і розрахунків орбіт планет, але сама ідея геліоцентризму знайшла підтримку лише у небагатьох. У наш час освоєння космосу, коли люди зуміли поглянути на плаваючу в просторах Всесвіту Землю, теорія Коперника здається само собою зрозумілою. Але у більшості астрономів останнього десятиліття XVI століття, наукові уявлення яких грунтувалися на фізиці Аристотеля, ідея рухомої Землі не викликала відгуку. Вони воліли примітивну форму релятивізму.

Продовжуючи вважати Землю нерухомою, вони ставилися до системи Коперника як до дотепної математичної моделі, в якійсь мірі більш досконалої, ніж стара птолемеївська система, але не як до істинної картини реального світу. Адже були відсутні наочні докази обертання Землі навколо нерухомого Сонця. Пізніше Галілей із захопленням говорив про вчених, які прийняли систему Коперника всупереч чуттєвого досвіду.

Однак книга «Про обернення небесних сфер» була по суті справи подібно бомбі сповільненої дії. Приблизно до 1600 року ще два великих вчених незалежно один від іншого переконалися в справедливості ідей геліоцентричної системи світу. Йоганн Кеплер побачив у геліоцентричному розташуванні планет гармонію світу, яка може бути виражена в математичних рівняннях. Він був переконаний в існуванні сили, що виходить від Сонця, і побудував «нову астрономію, або зоряну механіку, засновану на причинності».

В Італії Галілео Галілей направив в небо тільки що винайдений телескоп, і тут його чекали сюрприз за сюрпризом. Місяць з його горами і рівнинами рухався по небу, як і будь-яка подібна до Землі, планета, Юпітер зі своїми супутниками представляв систему Коперника в мініатюрі. Для Галілея Всесвіт як єдине ціле міг існувати тільки в тому випадку, якщо Земля була б планетою, що обертається навколо далекого нерухомого Сонця.

Як Кеплер, так і Галілей рішуче відкинули анонімну передмову, зроблену до книги «Про обернення небесних сфер», коли вона перебувала у пресі. У цій передмові лютеранський теолог Андреас Озіандер висловив широко поширене в філософії тих років становище: астрономічні теорії є математичними моделями, призначеними для передбачення астрономічних явищ; запитання, чи є вони істинними або помилковими, не має сенсу. Така точка зору представляється логічною і несуперечливою, але Кеплер та Галілей були переконані, що нова астрономічна теорія змалювала справжню картину Всесвіту. Це переконання, а також їх твердження, що Біблія не містить ніякого одкровення, привели їх до конфлікту з католицькою церквою, і кілька їх наукових праць були занесені в список заборонених книг.

Для сучасного вченого, знайомого з теорією відносності, може здатися неприйнятним вибір Землі або Сонця в якості нерухомої точки відліку. Але в XVII столітті зіткнення між релігійними догмами та новаторськими теоріями будови Всесвіту справляло глибокий вплив на погляди людства щодо джерела і характеру наших пізнань фізичного світу. А в XVII столітті дійсно було не байдуже, розглядати Всесвіт з геоцентричних або з геліоцентричних позицій, тому що тільки геліоцентрична сонячна система підводила до ньютонівської фізики. У свою чергу закони механіки Ньютона та його закони всесвітнього тяжіння пояснюють орбіти природних і штучних небесних тіл. Отже, простежується пряма лінія від Коперника через Кеплера, Галілея і Ньютона до чудес нашого космічного віку.

Без сумніву, Коперник не міг і припустити, що коли-небудь світ відзначатиме день його народження, пов’язуючи його зі святом сучасної науки. Найменше він думав про революцію в астрономії і хотів лише повернути науку до її більш чистого вигляду, коли вона грунтувалася на уявленнях стародавніх греків, які розробили концепцію скоєних кругових рухів. Він створив систему Всесвіту, «приємну розуму». Вийшло ж так, що він відкрив людству шлях для нового розуміння космосу.

Повернімося, однак, до поставленого нами питання: чому ця нова теорія не з’явилася до початку 1500-х років? Відповідь слід шукати не стільки в науці, скільки в історії розвитку суспільства, і, зокрема, в появі нових способів поширення знань. Винахід друкарства і зростання кількості університетів стимулювали збільшення потоку інформації та нових ідей. Відкриття Америки — а це сталося, коли Коперник був студентом у Кракові, — виявило неспроможність існуючих тоді уявлень про світ. Вируюча інтелектуальна діяльність, якої не було ще сто—двісті років тому, була характерною для століття Коперника. До того ж у Коперника був покровитель — Фромборкська соборна рада, — яка надала йому можливість відправитися в Італію для завершення освіти та яка позбавила його від фінансових турбот. І що ще важливіше, у нього був час і можливість обдумувати і відбирати новаторські ідеї.

В той вік змін мобільність ідей принесла Копернику нові знання, які йому були потрібні для побудови своєї системи. А до кінця його життя те ж поєднання можливості подорожувати, свободи і друкарства врятувало його працю від забуття.

Для розвитку сучасної науки важлива не стільки специфічна ідея геліоцентричної космології, скільки свобода досліджень у поєднанні з необхідним інтелектуальним потенціалом, можливість розробляти теорії і перевіряти їх експериментальним шляхом. У наш час Коперник швидше служить прикладом вченого, для якого характерні насамперед наполегливість, прагнення до знань, бажання поділитися своїми знаннями з тими, хто не належить до його релігії і національності. І для нас це важливіше, ніж його об’ємистий астрономічний фоліант або його гімн геліоцентричній космології.

Зі свого «найвіддаленішого куточка світу» Микола Коперник привів в рух не тільки Землю, але весь дух досліджень, який так збагатив наше пізнання Всесвіту.

Автор: Оуен Джинджерич.