Ожилі письмена індіанців майя. Частина третя.

письмена майя

Незабаром після того, як Шелльхас виступив з таким песимістичним висновком, писемністю майя зайнявся молодий український дослідник Юрій Валентинович Кнорозов. (Сам він родом з міста Харкова). Насамперед, Ю. В. Кнорозов постарався критично оцінити фундаментальні наукові праці своїх попередників і з кожної витягти корисне зерно істини, відкинувши все випадкове і надумане. Замість того, щоб наосліп прийнятися за розшифровку письма майя, Ю. В. Кнорозов постарався визначити, на якому рівні історичного розвитку знаходились древні майя. Багато вчених вважали, що у стародавніх майя був найраніший суспільний лад – родовий. У такому випадку у них не могло бути розвиненої писемності. Але якщо у них, як у стародавньому Єгипті, Месопотамії, Персії, Китаї було вже класове суспільство, значить, у них повинна була бути і відповідна цьому суспільному ладу писемність.

У стародавньому Єгипті існувала ієрогліфічна писемність, яка була відома і доступна тільки жерцям. Жерці оберігали свою монополію на священне письмо. Ієрогліфічне письмо з роками анітрохи не спрощувалося, а скоріше ускладнювалося. За свідченням Ланда та інших іспанських авторів XVI століття, саме таке положення існувало в містах-державах древніх майя, де священне письмо було привілеєм жерців.

У єгипетському та китайською ієрогліфічному письмі є ієрогліфи або знаки трьох типів: ідеограми, що читаються як ціле слово, звукові або фонетичні знаки, що читаються як який-небудь окремий склад або звук, і, нарешті, знаки, які грають роль смислового ключа і домальовують на початку або в кінці слова чи фрази, написаної ієрогліфами, для того, щоб пояснити, про що йде мова, що тут написано. Однак у ієрогліфічному письмі, як давньоєгипетському, так і китайському, один і той же знак-ієрогліф може в одних випадках читатися як ціле слово, в інших – як окремий склад, і в третіх – як смисловий пояснювальний знак. Значить, один і той же знак може бути то звуковим, то ключовим, то ідеограмою. Це-то і вносить складність і плутанину в читання ієрогліфів.

Американські, англійські, німецькі та інші вчені, працюючи сто років над розшифровкою письма індіанців майя, намагалися прочитати його, виходячи з передумови, або що всі знаки є ідеограмами, тобто читаються як цілі слова, або що всі знаки читаються як окремі звуки. Але їх спроби прочитати письмена майя з цих позицій виявилися безплідними.

Ю. В. Кнорозов припустив, що в письменах майя, так само як у китайських і єгипетських, повинна бути багатозначність ієрогліфів і повинні існувати одночасно ідеограми, складові і ключові знаки. Ця основна наукова гіпотеза визначила успіх подальшої роботи молодого вченого.

РОЗГАДКА

Насамперед, Ю. В. Кнорозов взявся за систематизацію ієрогліфів. Як всяка іноземна, а тим більше давня мова, мова майя і писемність майя зажадали від Кнорозова максимальної напруги та наполегливості в заучуванні багатьох сотень знаків, кропіткому їх зіставленні, виписуванні, складанні численних таблиць ієрогліфів. Але шлях, обраний молодим вченим, був вірний.

Ю. В. Кнорозов вперше переклав на російську мову і видав зі своїми поясненнями книгу Дієго де Ланда «Повідомлення про справи в Юкатані». Спостереження і вказівки Ланда щодо писемності майя підтвердилися. В руках зарубіжних вчених азбука Ланда була марним інструментом. В руках Ю. В. Кнорозова, який знайшов метод підходу до ієрогліфів майя, азбука Ланда виявилася цілком науково достовірною. У той час, як всі попередники встановлювали тільки значення, але не читання тих чи інших знаків, Ю. В. Кнорозов визначив, як читається ряд знаків, і поступово приступив до розшифровки спочатку окремих знаків, а потім цілих фраз і речень. Перші слова були їм прочитані за сприяння азбуки і тексту книги Ланда.

Наприклад, поєднання таких знаків

знаки майя

зустрічається в рукописах, близько зображення індика. Перший знак цієї групи читається за алфавітом Ланда КУ. У сучасній мові майя є слово КУЦ – індик. Значить, звучання першого знака, наведеного у Ланда, підтверджується. Звідси ясно, що другий знак читається Ц. Тоді вдається прочитати знаменитий «знак собаки»

Це поєднання ієрогліфів, дійсно, означає собаку. Другий ієрогліф наведено в азбуці Ланда як буква Л. Перший же ієрогліф зображує не собачі ребра, а скелет, і читається як Ц або склад ЦУ; разом ЦУЛ – собака. Найсуттєвішим досягненням Ю. В. Кнорозова стало те, що він встановив принцип, що лежить в основі писемності майя. З’ясувалося, що слова майя зазвичай записувалися за допомогою складових знаків, а ідеограми вживалися порівняно рідко.

Наприклад, дієслово KAM («брати») написане за допомогою двох фонетичних знаків КА-М, причому обидва наведені в алфавіті Ланда. Той же фонетичний знак КА (або К) з’являється в слові ПАК. Крім ідеограм і фонетичних знаків зустрічаються ще ключові знаки або визначники сенсу. Так, наприклад ім’я бога Іцамна написано за допомогою трьох знаків ІЦ-АМ-НА і ключового знака, що зображує голову бога.

Всі ієрогліфи походять від зображень цілком конкретних предметів, причому в більшості випадків ці предмети досить зрозумілі. Вірному їх розумінню заважало те, що за правилами каліграфії майя багато знаків укладені в овали і тому набувають дещо умовний характер.

Поступово Ю. В. Кнорозову вдалося покласти початок вивченню граматики стародавньої мови майя. Те, чого не змогли досягти багато вчених за сто років своїх досліджень, було в короткий термін досягнуто молодим українським дослідником. Незрозумілі перш письмена майя заговорили. Шлях до культурних цінностей та літературної спадщини народів Центральної Америки був відкритий.

Автор: Н. Чумаченко.