Одіссея Олександра Пересвіту. Частина третя.

Куликовская битва

По суті, основний комплекс відомостей про події 1380 року ми отримуємо з третього, самого складного і, в той же час, найпоширенішого джерела «Сказання про Мамаєве побоїще». Це історико-літературне оповідання виникло в кінці XV або на початку XVI століття і зараз відомо нам у півтораста списках, що представляють десять різних редакцій тексту з варіантами. Головними з них прийнято вважати «основну» редакцію, потім «Кіпріанівську», де одним з головних дійових осіб показаний митрополит Кіпріан, «поширений» і друкований варіант основної редакції, який увійшов до складу Синопсиса, виданого в 1680 році в Києві.

Історична основа «Сказання… » безсумнівна. Його автор використовував розлогу літописну повість, але взяв з неї тільки те, що приваблювало його або відповідало його завданням. Твором, що вплинув на стилістику повісті, послужила «Задонщина», про яку я скажу дещо пізніше. Але крім розлогої літописної повісті, як вважають дослідники, автор «Сказання…» мав на руках ще якийсь твір, що йде корінням із розповідей очевидців (у тексті «Сказання…» є фраза: «Се же слышахом от верного самовидца, иже бе от полку Владимира Андреевича… ») і створений в колах, близьких до Боровського князя і боярів Всеволожичів, пов’язаних з Троїцьким монастирем. На жаль, саме в даному випадку єдине посилання на свідчення очевидця трохи варте, оскільки той розповідає про побачений ним «вінець мученицький», опущених з хмар руками ангелів над руськими полками перебуваючими в битві.

Труднощі використання «Сказання…» криється у тому, що з перших же його рядків читач, обізнаний в історії, виявляє кричущі протиріччя. Так у всіх редакціях «Сказання…» союзником Мамая виявляється не Ягайло, а Ольгерд, незважаючи на те що старий ворог Москви вже три роки як помер. У «Кіпріанівській» та деяких інших редакціях князя на брань благословляє митрополит Кіпріан, який перебував тоді в Києві, у вигнанні. Замість єпископа Герасима в Коломні війська напучує єпископ Геронтій, який перебував на коломенській кафедрі з 1453-го по 1473 роки, тобто майже через сто років після подій, і так далі.

У «Оповіді…» ми виявляємо майже всі дані, що стосуються Пересвіта і Ослебі, з різними варіантами. Автор його повідомляє, що, призначивши день збору військ в Коломні, Дмитро Іванович з двоюрідним братом і «з усіма князями» відправився до Трійці, де прослухав літургію, скуштував монастирської трапези, отримав благословення Сергія і виклопотав у нього двох ченців – Пересвіта і Ослебю, «яких раніше знав як досвідчених воєначальників і богатирів». Викликавши ченців, преподобний «звелів їм замість золочених шоломів одягнути на себе схиму з нашитим хрестом». У Кіпріанівській редакції ченці названі братами, а друкований варіант Синопсиса додає до цього, що вони ще й «брянські бояри».

Зміна автором « Сказання … » Ягайла на Ольгерда дозволила йому зовсім інакше, більш драматично показати прихід на допомогу Дмитру литовських князів Андрія і Дмитра Ольгердовича «з раттю Литовською», готових, виходить, за праве діло йти навіть проти рідного батька. Тепер нерішучість московського князя перед форсуванням Дона знімає не лист і благословення Сергія, а рада Ольгердовичів, що нагадують князю про славні подвиги його предків, Ярослава Мудрого та Олександра Невського, які стверджували свою перемогу переходом річки. У зв’язку з цим більш виразним виявляється і поява посланця Сергія з листом («книгами») і освяченим просфорою («богородичним хлібом») перед самим початком битви.

Прихід цього безіменного посланця – як би увертюра до подальшого єдиноборства Пересвіта, який бачить виїжджаючого з лав ординців «злого печеніга». Названий в тексті повним ім’ям, Олександр Пересвіт просить «прощення» у свого брата Ослебі, передає «мир і благословення» своєму синові Якову, після чого вступає в єдиноборство і гине. Доля Ослебі залишається невідомою.

У відповідному місці Кіпріанівської редакції «преподобного ігумена Сергія Радонезького витончений його послушник інок Пересвіт» виходить проти «татарського богатиря Темір-мурзи» (в інших списках тієї ж редакції він іменується Таврулом) і вже не поминає ні брата, ні сина. У поширеній редакції Пересвіт теж діє один, але названий він чомусь «ченцем любочанином». Цікаво, що «Сказання … » наводить навіть таку подробицю, що Пересвіт виїжджає на поєдинок з полку Володимира Всеволодовича, одного з братів бояр Всеволожських…

Настільки ж цікавим, хоча і менш складним джерелом відомостей про Пересвета і Ослебю, можна вважати «Задонщину». Після зазначеного недавно 600-річчя Куликівської битви і такого ж ювілею «Задонщини», говорити докладно про останню було б зайвим. Нагадаю тільки, що при всій своїй поетичній цілісності твір цей складається ніби з двох пластів. Один складають поетичні запозичення і переробки зі «Слова о полку Ігоревім», другий, що цікавить нас зараз, власне історико-художнє оповідання.

Характерна особливість «Задонщини», що збереглася в шести списках, її сюжетні «блоки», завдяки яким можна зіставляти і порівнювати тексти. Закладена в них історична інформація далеко не завжди відповідає дійсності. Так один з центральних «блоків», подібно « Сказанню … », повідомляє про виступ з Новгорода військової допомоги московського князя. Про втечу Мамая не в Орду, а до Кафи ( теперішню Феодосію), говорить передостанній «блок» «Задонщини», який, до речі сказати, не знає інших противників Дмитра Івановича, крім Мамая. З іншого боку, звертаючи особливу увагу читачів на прихід Ольгердовичів, автор вкладає їм в уста родовід, що не знаходить підтвердження в жодних історичних джерелах, хоча його і допускають сучасні польські історики.

«Задонщина» не знає і Сергія Радонезького, однак Пересвіту і Ослебі присвячено цілий «блок» з дуже цікавою інформацією. І хоча тексти різних списків відрізняються один від одного, основний зміст цього «блоку» залишається незмінним. Ось найдавніший список з Кирило-Білозерського монастиря, створений, як вважають, в останній чверті XV століття: «Хоробрый Пересвет подскакивает на своем вещем сивце, свистомь поля перегороди, а ркучи таково слово: «Лучше бы есмя сами на свои мечи наверглися, нежели нам от поганых положенным пасти». И рече Ослебя брагу своему Пересвету: «Уже, брате, вижю раны на сердци твоем гяжки. Уже главе твоей пасти на сырую землю на белую ковылу моему чаду Иякову. Уже, брате, пастуси не кличють, ни трубы не трубять, толко часто ворони грают, зогзици кокуют, на трупы падаючи».

Зовсім інакше постає той же «блок» у списку Ундольскому XVII століття. «Пересвета чернеца бряньского боярина на суженое место привели. И рече Пересвет чернец великому князю Дмитрию Ивановичю: «Лутчи бы нам потягым быть, нежели полоненым от поганых татар». Тако бо Пересвет поскакивает на своем добре коне, а злаченым доспехом посвельчивает. А иные лежат посечены у Дуная великого на брезе. И в то время стару надобно помолодети, а удалым людям плечь своих попытать. И молвяше Ослябя чернец своему брату Пересвету старцу: «Брате Пересвете, вижу на теле твоем раны великия, уже, брате, летети главе твоей на траву ковыль, а чаду твоему Иякову лежати на зелене ковыле траве на поле Куликове на речьке Напряде за веру крестьянскую и за землю за Русскую и за обиду великого князя Дмитрия Ивановича»

Читач, що пам’ятає «Слово о полку Ігоревім», безумовно, відзначить у наведених прикладах і запозиченнях з «Слова … », і подальшу їх трансформацію, і вже вторинну їх правку в XVII столітті, яка сходить, з одного боку, до першоджерела, а з іншого, враховує пізні редакцій «Сказання … », де Пересвіт названий не тільки «ченцем», а й «брянським боярином».

Власне кажучи, ось весь комплекс відомостей, що відносяться безпосередньо до героя Куликовської битви. Тепер належить з’ясувати, що з цього відповідає історичній дійсності.

Автор: Андрій Нікітін.