Нитки часу – історія в Індонезії

Історія Індонезії

Поняття «прометеївську», лінійного часу, рівномірно розподіленого і з напрямком, з’явилося на островах Малайського архіпелагу лише з приходом ісламу в XV-XVI ст. (По-малайські такий час позначається терміном арабського походження «vaktu»). Тому і сьогодні в цьому регіоні поширені дві абсолютно різні концепції часу. З одного боку, існує історичний час, прийнятий ще з XVII ст. авторами деяких наукових праць, присвячених датованим подіям та історії мусульманського співтовариства.

Це однорідний нейтральний час зазначений лише релігійними мусульманськими святами. З іншого боку, є й позаісторичний нерухомий час, де дні розподіляються відповідно до традиційної класифікації (така концепція часу досі побутує на островах Ява і Балі). Кожна мить цього часу володіє власною щільністю, він не нейтральний, причому його характер, знати який життєво важливо для будь-якої людини, яка планує яку-небудь серйозну справу, можна визначити тільки шляхом найскладніших розрахунків.

Ця двоїстість дуже істотна для розуміння механізмів формування поняття історії. Простіше кажучи, перша концепція породила «hikayat», або малайські повісті, а друга – «babad», або яванські хроніки.

ПРИНЦИПИ КОЛОНІАЛЬНОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ

Голландські колоністи привнесли два позитивних елемента в культуру цього регіону: по-перше, ідею спрямованого часу, яка зміцнила концепцію часу, присутню в «hikayat»; по-друге, прагнення до систематичного вивчення текстів. Проте їх підхід неминуче базувався на європоцентризмі. Твір «Oud en Nieuw Oostindien» («Стара і нова Ост-Індія»), створений на початку XVIII ст. пастором Франсуа Валентином, знайомить читачів з історією архіпелагу і Азії, сприйнятої автором крізь призму Батавських подій і досягнень голландської Ост-Індської компанії. Ця двоїстість, в основі якої лежить «наукова» повага до тексту, з одного боку, і неусвідомлений цинізм європейського колоніста – з іншого, поступово ставала все помітнішою.

У числі заслуг вчених-філологів того часу можна згадати аналіз малайських, яванських, балійських, бугійських та інших рукописів, а також розшифровку написів на каменях і мідних виробах. В цілому свідоцтва індо-яванського минулого викликали широкий інтерес.

Проте більшість оглядових праць того часу, особливо присвячених періоду індійського впливу і епосу завоювання Батавії, просякнуті європоцентризмом. Головне місце в них приділяється двом великим темам, що стали згодом взаємодоповнюючими. Одна з них – значення індійського впливу, що розповсюджувався, правда, тільки на Яву і Балі, але в цілому справив благотворний вплив і спричинив за собою виникнення великого князівства Маджа-пахітени на острові Ява (XIII-XV ст.), а також розвиток класичного мистецтва. Інша – важлива роль Ост-Індської компанії, якій приписується заслуга об’єднання розрізнених островів архіпелагу в єдиний політичний організм.

Значення прибережних султанатів в XV- XVII ст. замовчувалося, а якщо і заходила мова про іслам, то тільки для того, щоб звинуватити його в згубному впливі.

БОРОТЬБА ЗА НАЦІОНАЛЬНУ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ

Молоді патріоти намагалися повернути інтелектуальну зброю європейців проти них самих. Вони досить швидко усвідомили, наскільки цінний подарунок зробили їм філологи, відновивши славне минуле. Однак належало серйозно попрацювати, щоб створити національну історію, таку необхідну для утворення незалежної держави, про яку вони мріяли. Далеко не всі прийняли саму ідею спільного історичного шляху, та й відомості, які можна було почерпнути з голландських підручників, не завжди відповідали їх задачі.

Перші ознаки національної самосвідомості з’явилися в кінці XIX ст., головним чином на Яві. Відчуття культурної спадщини особливо гостро проявилося у членів національної освітньої організації «Буди Утомо» («Вище прагнення»), заснованої в 1908 р. декількома молодиками, які жадали відродити втрачені традиції. У 1911 р. Раджіман, уродженець Джокарти, активно брав участь у створенні цього руху, виступаючи перед голландською аудиторією, заявив, що про європеїзацію яванців не може бути й мови: «Якщо тубільця відірвати від його минулого, то він перетвориться в людину без коріння, загубиться між двох цивілізацій».

Ці погляди остаточно зміцніли в 1935 р. в результаті дискусії розпочатої Султаном Такдіром Алішахбаною, який відкидав ностальгічне ставлення до минулого і вважав, що потрібно наслідувати Заходу, щоб наздогнати його. Професор Пурбачарака, уродженець Суракарта, один з перших опанував філологічними методами, запозиченими у голландців, навпаки, енергійно відстоював значення минулого: «Тільки коли ми будемо знати свою історію з незапам’ятних часів, ми зможемо дійсно будувати своє майбутнє».

Санусі Пане, уродженець Суматри, гарячий прихильник яванської культури (автор першої історії Індонезії, написаної в 1943-1945 рр.), пішов ще далі. Критикуючи Сутана Такдіра за пристрасть до всього нового, він вихваляв мудрість Арджуни, легендарного героя «Махабхарати», який віддав перевагу духовним цінностям, протиставляючи його європейцеві Фаусту, який без вагань продав свою душу за земні блага.

Серед мислителів, що найбільш гостро відчували цю проблему, був яванець Суварді Сурьянінграт, відомий під ім’ям Кі Хаджар Девантара (1889-1959). У 1929 р. він писав: «Ми живемо як постояльці в готелі, як клієнти, яким немає чого покращувати або обставляти будинок, тому що вони не відчувають його своїм». Пригнічений пасивністю своїх співвітчизників, він хотів повернути їм національну гідність і самосвідомість. Він не був ворожий до Заходу, однак вважав, що союз з ним можливий тільки в тому випадку, якщо індонезійці зуміють затвердити свою культурну самобутність.

ІСТОРІЯ ЧАСІВ ПРАВИТЕЛІВ СУКАРНО

Знаючи, яке значення надавали поборники національної самосвідомості культурній самобутності, залишається лише дивуватися тому, що в роки правління Сукарно не було написано справді національної історії. І хоча сам Сукарно любив повторювати, що історію не можна забувати ні за яких обставин, всі спроби створити підручник незмінно наштовхувалися на численні розбіжності і нічим не закінчувалися.

У творах Мухаммеда Яміна, багато з яких здаються написаними офіційним історіографом, вражає захопленість автора яванською історією. Вже в 1945 р. він написав есе, присвячене Гаджа Маду, головному міністру короля Хайама Вурука (XIV ст.), що об’єднав індонезійські землі навколо Яви і її тодішнього центру Маджапахита. Вчений використовував дані епіграфіки та філології, щоб підтримати національну гордість своїх одноплемінників і обґрунтувати політичні вимоги уряду.

Поряд з цими дослідженнями не можна не згадати і про масову «героїзацію». Недавні жертви свавілля голландців, а також ті, хто коли-небудь у минулому чинив опір Ост-Індській компанії, були реабілітовані і перетворені в національних героїв. Їх іменами були названі багато вулиць. Цей рух спостерігався і на Яві, і в інших місцях, причому кожен район прославляв своїх земляків. Відновлювалися їх біографії, а реальні або передбачувані могили ставали об’єктами паломництва. У 1959 р. влада заснувала офіційний список національних героїв.

ІСТОРІЯ ТА НОВИЙ ПОРЯДОК

Новий порядок, проголошений президентом Сухарто, взяв за основу історичні методи, розроблені на Заході. Знову почалася робота з реалізації старого проекту. В ході численних семінарів поступово був підготовлений шеститомний підручник, який вийшов у світ в 1975 р. На семінарі, що відбувся в Джок’якарті в серпні 1970 р., була запропонована наступна періодизація: доісторичний період, період індійського впливу (XVI-XVIII ст.), XIX ст.. 1900-1942 рр., період після 1942 р. Яким би спірним не було таке розмежування, воно володіє безсумнівною гідністю: в національну історію включені доісторичний і протоісторичний періоди, які розцінюються як істотні етапи, що передували індійському впливу. Належне значення надається також XVI-XVIII ст. Їх не розглядають лише з точки зору колонізації архіпелагу, а приділяють велику увагу поширенню ісламу і утворення султанатів.

В індонезійській історіографії почалися великі зміни. З’явився інтерес до регіональної історії. Був проведений цілий ряд семінарів, що дозволили залучити до співпраці місцевих вчених і пов’язати їх з істориками. Останні в свою чергу стали проявляти більший інтерес до археології, хоча ці дві дисципліни все ще викладалися в університеті роздільно. Знайомство з конкретними фактами вгамувало запал любителів агіографії. Так поступово набувала плоть і кров порівняльна історія Південної Азії, що сприяла подоланню націоналістичних забобонів.

Крім того, потрібно зазначити, що деякі суспільні інститути, що раніше цією наукою не цікавилися, тепер все частіше використовують історичний підхід у своїй діяльності. Це відноситься до армії, яка має військово-історичний відділ і власний музей; церкви – протестантської і католицької – і до ісламських державних інститутів, що почали підготовку історії Індонезії з мусульманської точки зору. І хоча стара історіографія аж ніяк не здала позицій, всі ці нові явища, що відображають принцип лінійної історії, поступово наближають нас до того, що ми називаємо історичним часом.

Автор: Денні Ломбар.