Коротка історія українська культури

кобзар

Українська культура — невід’ємна частина культурної картини світу. З витоків давньоруських традицій до сучасного розмаїття виразних форм мистецтва, вона пройшла складну й багатошарову еволюцію й трансформацію. У кожному періоді історії України культура відзначалася своєю самобутньою унікальністю, зрештою вона внесла свій чималий вклад у загальну скарбницю світової культурної спадщини.

Втім і сучасна українська культура не менш цікава, ніж культура часів Київської Русі, чи козацької доби, в певній мірі навіть можна стверджувати, що наша культура переживає таке собі відродження, ренесанс, звісно таких «культурних відроджень» як втім і занепадів в нас було чимало, і якщо вам цікава тема сучасного українського відродження, скорочено УВ, то за посиланням ви можете знайти багато цікавої інформації по цій темі, зокрема чимало цікавого саме про сучасну українську культуру – кіно, мистецтво, музику, літературу, тощо.

А тепер повернімося власне до історії.

Давньоруський період

Середньовіччя в Україні відоме як час величезного розквіту культурно-освітнього життя. Адже Київська Русь була одною з передових європейських середньовічних держав, де зокрема на великому рівні була розвинута освіта. Ще за часів князювання Ярослава Мудрого в нас було відкрито чимало шкіл, де наші предки навчались грамотності.

Розвитку культури активно сприяла і Українська православна церква, особливо в сфері книгодрукування. Українське мистецтво та архітектура тієї епохи, відображаючи вплив візантійської та західноєвропейської культур, які чудово увібрали в себе і наші, суто українські мотиви та набули тут свого неповторного виразу.

Козацька доба

Епоха козацтва відома передусім своїм героїзмом, відвагою, та мужністю наших воїнів, чий дух сьогодні надихає і сучасних захисників України, що як і козаки, знову воюють з московитською ордою.

Культура козаків виникла на перехресті військових традицій, національної самосвідомості та християнських цінностей. Козацька поезія, кобзарство, українська музика та живопис відіграли важливу роль у формуванні сучасної української ідентичності.

Епоха просвітництва

Наступним періодом відродження української культури можна вважати просвітницьке XIX століття, коли в Україні виникають такі важливі організації як товариство «Просвіта», а українська література збагачується цілою плеядою геніальних та видатних письменників та письменниць, серед яких Леся Українка, Іван Франко, Олена Бджілка, Пантелеймон Куліш, і багато-багато інших.

Особливо можна виділити творчість та бурхливу діяльність Івана Франка, цю справді геніальну та всебічно розвинену особистість, вивчаючи його творчий спадок важко повірити, що все це могла зробити одна Людина.

Окрім активного розвитку української літератури в цей період активно розвивається і художнє мистецтво, з’являються нові художні напрямки та культурні рухи, які визначили подальший шлях розвитку української культури.

Незалежна Україна

Розпад Радянського Союзу приніс нову еру для незалежної України. Сучасну українську культуру ми творимо та плекаємо всі разом.