Царський обладунок. Мечі та луки.

Мечі

У багатьох європейських країнах мечі – не тільки обов’язкова частина бойового спорядження королів, а й їхні регалії. Так, до складу королівських інсигній Польщі входив легендарний меч князя Болеслава Хороброго – «Шчербець». Під час церемонії коронації архієпископ вручав цей меч короля зі словами: «Захист церкви, сиріт, вдів». У Київській Русі меч теж займав особливе, якщо не сказати символічне місце.

Збереглися свідчення про те, що існував меч, який в домонгольські час міг би бути і сімейною реліквією руських князів «Рюриковичів» – у князя Андрія Боголюбського зберігався меч св. Бориса, на думку історика Б. А. Рибакова, вивезений ним з Києва разом з іконою «Богоматері Володимирської». Меч – святиня, що належав князю Довмонту, був і в Пскові. Збереглося невелике літописне оповідання, датоване 1272 р., пов’язане з боротьбою псковичів з Тевтонським орденом. Згідно з ним, князь Довмонт, готуючись до битви, увійшов до церкви святої Трійці, поклав свій меч перед вівтарем і «над ним моляше багато». Після молитов ігумен Сидор взяв його меч, що оперезав їм князя, і поблагословивши, відпустив. Це єдине свідчення в руських джерелах про які-небудь особливі ритуальні дії, пов’язані з княжим мечем.

меч

Хоча в кінці XV – початку XVI ст. меч в озброєнні російських воїнів був витіснений шаблею, остання теж не згадується в розрядних книгах.

Головне місце в складі комплекту російського царського зброї XVI-XVII вв. займає саадак – набір, що представляв собою лук у налучі та стріли в сагайдаку. Саме присутність саадака в комплекті царського озброєння відрізняє його від всіх аналогічних комплектів європейських государів. У всіх документах «великий саадак» очолює список, а ще два і різній послідовності (або разом з «великим» або в черговості з іншою зброєю) також фігурують у складі озброєння царя. До складу «великого саадака», згідно з документами XVII ст., включалися: лук у налучі, стріли в сагайдаку, «тахту» (чохол для налучя) і «саадачний покрівець».

Лук і стріли – були поширені у всіх країнах світу. У давньоруському війську вони були допоміжною зброєю і використовувалися окремими загонами піхоти або легкої кавалерії, які, як правило, починали битву. З кінця ж XV ст. і аж до другої половини XVI ст. саадак стає основною зброєю російської помісної кінноти.

луки

Наведемо одне з найбільш типових описів спорядження російського воїна того часу: «бити йому … на службі на коні, в панцирі, в шоломі, в саадаку, в шаблі ». Цей запис являє собою чудову анотацію до зображення російського вершника на гравюрі базельського видання 1556 року «Записок про Московію» Сигізмунда Герберштейна. В кінці XVI і в XVII столітті, у зв’язку з розвитком і поширенням вогнепальної зброї, саадак починає втрачати своє бойове значення і вже в середині XVII ст. практично зникає з озброєння регулярного російського війська, зберігаючись лише в іррегулярних частинах. Проте в розрядах походів саадак продовжує залишатися на головній позиції.

луки

Виникає питання: чому в розрядах завжди згадуються три саадака – «великий», «інший» і «третій»? Це могло бути викликано, по-перше, традиційною необхідністю – мати для бою в запасі відразу кілька комплектів цього озброєння. По-друге, необхідністю відповідності кожного саадака певного царському вбранню і, по-третє, символічним значенням. У XVI столітті три саадака могли відповідати і тим трьом основним царствам, які входили до складу держави XVI в. – Російському, Казанському і Астраханському. Непрямим підтвердженням цього може бути той факт, що вперше в документах три саадака з’являються тільки в 1555 р., після підкорення Казані і Астрахані. Однак прямого зв’язку між цими предметами царського озброєння і землями, які входять до складу Російської держави в XVI-XVII ст., в джерелах не виявлено.

луки

«Великий саадак» був виготовлений в 1628 р. для царя Михайла Федоровича і прикрашений «німецькими» майстрами, які в той же час працювали над створенням «великого государева наряду» – вінця, держави і скіпетра. Аж до 1656 р. він займав першу позицію в описі Збройової палати, а потім був замінений іншим саадаком «великого наряду», зробленим для царя Олексія Михайловича в Туреччині. Причому, зазначений в написі в центральному клеймі саадака рік виготовлення – 1656 – знову відповідає часу привозу «царьгородцами» Іваном Юр’євим і Дмитром Астаф’єва речей, що відносяться до «царського чину», тобто регалій.

Всі саадаки, які зберігаються в даний час в Оружейній палаті і описані в документах XVII ст., об’єднує обов’язкова наявність в прикрасі державної символіки Росії і царських геральдичних знаків (грифонів, єдинорогів, левів). До «великого саадаку» в описі похідної скарбниці додавався «покрівець великого наряду» із зображенням в центрі двоголового орла, а також дванадцяти гербів земель і князівств, що відбивали повний титул государя Всієї Русі.

луки

Складно сказати, коли такого роду елементи декору з’явилися на цих предметах. Можливо, це сталося ще в XVI ст. Для XVII століття саадак разом з покрівцями були одними з головних носіїв російської державної, земельної і родової царської символіки. Чому для цього був обраний саадак, остаточно визначити неможливо. Вбачається, що його значення в системі російського озброєння тут ні причому.

Російська геральдика відставала у своєму розвитку від західноєвропейської, де основна система символіки почала складатися ще в період раннього середньовіччя – під час перших хрестових походів. Її головним носієм був щит лицаря, що зберігається і в нинішніх гербах. Російські ж геральдичні знаки починають з’являтися лише в кінці XV – початку XVI ст., Коли щит як обов’язкова частина озброєння воїна зникає. Плоский, великий саадак, так само як і покрівець, могли якнайкраще підійти для розміщення герба і символів Російської держави.

Слідом за саадаком в переліках озброєння в розрядних книгах називається група древкової зброї: спис, сулиці та рогатина. Спис, на думку відомого фахівця в галузі давньоруської зброї А.Н.Кірпнчнікова, «аж до 60-х рр.. XV ст. був основною зброєю першого натиску». Руські літописи зберегли багато образних згадок про списи – «взяти на спис», тобто захопити місто; «з списа вигодувані». Однак битва москвичів і новгородців 1455 року виявилась останнім описаним літописом про великі виступи списоносців. В кінці XV – початку XVI століття головною зброєю російської кінноти стають саадак і шабля, що відбилося і на перетворенні на «східний лад» всього російського бойового спорядження – сідел, збруї і т.п.

Далі буде.

Автор: Олексій Левикін.