Колесо: найважливіший винахід в історії

Колесо

На зорі розвитку техніки можна побачити дві головні віхи: первісна сокира і колесо. Палка з прив’язаним до неї каменем, що служила як би продовженням руки, – це первинна грудочка «протоплазми», що зародилася в «живильному бульйоні» технологічної еволюції. Кам’яні знаряддя існують більше двох мільйонів років. Колесу саме як транспортному і технологічному засобу виробництва всього сім-вісім тисяч років. Його поява по своєму настільки ж дивна, як самозародження ДНК, в яке, за словами Джона Вернана, повірити ще важче, ніж в міф про Адама та Єву.

У колеса майже немає аналогів у живій природі. Обертання – вид руху, чужий біологічній структурі. Навіть найбільш витончені фантасти не заселили жодну, нехай саму віддалену, планету істотами, у яких в грудях обертався б ротор або кінцівки могли уподібнитися гвинту.

Колесо не могло виникнути у свідомості первісної людини. Його могла придумати лише людина, здатна до абстрактного мислення, тобто людина, що вже в якійсь мірі сформована технологічною еволюцією, якій вона же сама і поклала початок.

Колесо представляється нам неминучим, обов’язковим породженням технологічної цивілізації. В оповіданні англійського фантаста Джона Уіндема «Колесо» йдеться про людей, що вціліли після ядерної катастрофи і відкинуті майже на первісну ступінь розвитку суспільства. І лише одне «табу» відрізняє їх від тих, хто жив колись: під страхом смертної кари заборонений винахід і вживання колеса. Воно виступає тут як матеріальний носій злої долі, фатуму, що неминуче приводить, в кінцевому рахунку, до розквіту технологічної цивілізації і тим самим, до повторення помилок минулого.

Що ж, якщо не брати до уваги соціальну сторону, то є всі підстави погодитися з такою посилкою. Колесу, дійсно, властиво грати роль гена, що програмує весь подальший розвиток технології і техносфери. Досить простежити різні етапи на шляху розвитку техніки, де колесо виступає в тому чи іншому вигляді, починаючи з гончарного круга, веретена, млинового жорна і закінчуючи ротором електрогенератора на найсучаснішій АЕС. Згадаємо і такий широко розповсюджений різновид колеса, як шарикопідшипники, без яких не обходиться жоден сучасний механізм і які є чимось на зразок каталізаторів, ферментів, що прискорюють хід механічних «реалій».

На жаль, ми так достеменно і не знаємо, як саме було винайдено колесо і при яких обставинах, але все ж його винахід є одним з найважливіших в історії людства.

Автор: І. Рувінський.