Аристрах Самоський – Коперник античності

Аристрах Самосский

Про Аристарха Самоського (близько 310-250 рр. до н. е.) збереглося мало відомостей. Працював він в Олександрії, вчителями його називають Деметрія Фалерського і Стратона з Лампсака, які були послідовниками Аристотеля. З наукової спадщини Аристарха до нас дійшли згадки про його геліоцентричну систему і єдиний твір «Про розміри і відстані Сонця і Місяця», що відноситься, мабуть, до раннього періоду його творчості. Твір цей займає в історії астрономії почесне місце — у ньому вперше визначалися космічні відстані.

Методика Аристарха була правильною, але вимірювання не вирізнялися досконалістю, і результати виявилися далекими від дійсності, що взагалі характерно для початкової пори античної астрономії. І все ж обчислення Аристарха показали, що Сонце значно (майже в сім разів) більше Землі. Насправді поперечник Сонця в 109 разів більше земного, але і результат Аристарха повинен був в той час здатися дивним. Може бути, саме він і став для вченого поштовхом до розробки геліоцентричної гіпотези.

Найзмістовнішу із згадок про геліоцентричну систему Аристарха залишив Архімед. У творі «Про число піщинок» він пише: «Аристарх Самоський випустив у світ книгу про деякі гіпотези, з яких випливає, що світ набагато більше, ніж зазвичай розуміють. Дійсно, він вважає, що нерухомі зірки і Сонце знаходяться у спокої, а Земля обертається по колу кола… між Сонцем і нерухомими зірками, а сфера зірок така велика, що коло, по якому обертається Земля, так само відноситься до відстані до нерухомих зірок, як центр сфери до її поверхні». Мова тут йде про відстані до зірок. В пропорції, яку привів Архімед, відстань до зірок в порівнянні з розміром земної орбіти дорівнює відношенню кінцевої величини (поверхні сфери) до нуля (центру сфери), тобто нескінченності.

Цей сміливий крок — приміщення зірок практично в нескінченність — необхідність, що диктується самою геліоцентричною гіпотезою. Уявіть собі Землю, яка переміщається всередині порівняно близької сфери зірок. Протягом року вона повинна буде одним сузір’ям наближатися, а від інших віддалятися, але тоді, перебуваючи на Землі, ми повинні спостерігати сезонні зміни кутових відстаней між зірками. Однак такі зміщення не вдавалося виявити аж до 1838 року! Зірки поводяться, немов вони жорстко прикріплені до галузі, окресленої навколо Землі, і це один час служило важливим аргументом на користь геоцентричної гіпотези. Аристарх ж, як згодом і Коперник, не побоявся витлумачити це явище як результат величезної віддаленості зірок.

Ми не знаємо, чи зробив Аристарх з своєї гіпотези які-небудь філософські висновки, але вже одне припущення про нецентральне положення Землі у світі означало, по суті, не що інше, як розрив з Платоном і Аристотелем! Відкриття величезної віддаленості зірок теж суперечило загальноприйнятим поглядам. В рамках геліоцентричної гіпотези зірки вже не могли вважатися тілами, подібними планетам; слід було припустити, що вони значно яскравіше. Звідси залишався один крок до визнання зірок сонцями, центрами далеких світів. Так і витлумачив систему Коперника Джордано Бруно, так в принципі могли тлумачити систему Аристарха епікурейці. Могли, але не зробили цього: труднощі, які стояли на їхньому шляху, виявилися нездоланними.

Відголоски великого скандалу

Час Аристарха був періодом кінця еллінської свободи. Місце дрібних незалежних держав — полісів — зайняли величезні царства, що виникли на руїнах імперії Олександра Македонського. Люди втратили на час інтерес до вивчення природи: у філософії тепер шукали розради при бідах, відповіді на питання про сенс існування. Центром філософської думки еллінського світу ще залишалися Афіни, хоча і розорені війнами і підлеглі Македонії. Чотири знамениті філософські школи діяли там: Академія Платона, заснована близько 387 року до нашої ери; Лікей Аристотеля, заснований в 335 році; Сад Епікура, який виник у 306 році, і Стоя Зенона з Китіона, що з’явилася в 308 році до нашої ери.

Академія займалася розробкою спадщини Платона. Лікей перебував на грані занепаду — останнім великим вченим перипатетичної школи був вчитель Аристарха Стратон, померлий в 270 році. Сад і Стоя, навпаки, знаходилися на шляху до того, щоб стати на чолі двох основних філософських систем пізньої античності. Ці напрями, більшою мірою етичні, були антиподами.

Стоїки відштовхувалися від матеріалістичної філософії Геракліта Ефеського, але перетворили його вчення про причинність у містичне поклоніння долі, віру у ворожіння і астрологію. Епікур, полемізуючи з ними, писав: «Краще вже вірити байкам про богів, ніж коритися долі, вигаданій фізиками,— байки дають надію умилостивити богів шануванням, у долі ж укладена невблаганна неминучість». Сам він прагнув звільнити людей від страху смерті, загробних мук, долі, чаклунства. Матеріалістичну картину світу і атомістику Епікур використовував в першу чергу як основу для спростування релігійних уявлень, подробиці ж світоустрою його не дуже цікавили.

У боротьбі з астрологією і містичним ставленням до неба Епікур проголошував подобу земних і небесних явищ: йому імпонували їх «метеорологічні» пояснення в дусі Анаксагора, і він виступав проти однозначного тлумачення їх причин. Приводячи кілька архаїчних пояснень видимого руху Сонця, він додавав: «Всі такі і подібні пояснення не суперечать очевидності, якщо тільки триматися можливого і всяку приватність зводити до узгодженості з видимими явищами, не лякаючись рабських хитрувань астрономів». Ця неприязнь до астрономів була викликана почасти тим, що астрономія в той час розвивалася в рамках шкіл Платона і Аристотеля, які вважали, що небесні тіла божественні, або ж зросталася з астрологією.

Дотримуючись в основному правильних відправних засад, епікурейці в області астрономії недалеко пішли від наївних уявлень своїх попередників. І все-таки тут ще не було нездоланних перешкод для союзу з Аристархом. Філософія Епікура спиралася на впевненість у реальності навколишнього світу, та джерелом знання в ній вважалися відчуття, осмислені розумом. Епікур не будував модель світу на основі атомістичної концепції, навпаки, постулати атомістики він виводив з спостережуваних властивостей світу. Досить переконливі докази, здавалося б, могли схилити філософів або до повного прийняття геліоцентричної системи, або ж до її включення в один з можливих варіантів світоустрою. Але вийшло не так…

Єдиний, що дійшов до нас відгук на появу системи Аристарха виходив з Афін. Судячи з нього, гіпотеза не залишилася непоміченою сучасниками, навпаки, придбала скандальну популярність. Пошлемося на Плутарха. У творі «Про ликі на Місяці» письменник говорить: «Тільки, мій дорогий, не почни проти мене процесу на зразок Клеанфа, на думку якого обов’язком всіх греків було пред’явити Аристарху Самоському звинувачення в безбожництві за те, що він зрушив з місця Вогнище Всесвіту».

Суду над Аристархом вимагали стоїки. Клеанф був улюбленим учнем засновника цієї школи Зенона і після смерті вчителя став на чолі Стої. У збереженому до нас списку його творів є книга «Проти Аристарха». Важко сказати, чи дійсно Клеанф намагався судитися з Аристархом (для цього було потрібно, щоб Аристарх приїхав в Афіни), або заклик до засудження астронома містився тільки в його книзі. Але знаменно, що критика наукової гіпотези велася з містичних позицій, що математично обґрунтованій системі протиставлялася фантастична піфагорійська космологія з її центральним вогнем — Гестією.

Якщо гіпотезу Аристарха знали в Стої Зенона, то про неї повинні були знати і в Саду Епікура. Епікур помер, коли Аристарху було близько сорока років. Нам невідомо, в який час Аристарх виступив зі своєю гіпотезою. Може бути, це сталося вже після смерті Епікура, коли главою Саду став Гермарх, але це не міняє справи. Спробуємо зіставити картину світу, що йде з геліоцентричної гіпотези, з космологічними поглядами епікурейців і зрозуміти, чому вони «прогледіли» Аристарха. Але про це читайте в нашій наступній статті.

Автор: Б. Г.