Аристрах Самоський – Коперник античності. Продовження.

Аристрах Самоський

Насамперед, Аристарх, як і всі серйозні астрономи з часів Евдокса, вважав Землю кулястою, епікурейці же, слідуючи Демокріту, дотримувалися архаїчних уявлень — з плоскою Землею. Вони проголошували множинність світів, але кожен з цих світів геоцентричним. На перший погляд, перегляд такого приватного питання, як форма Землі, не повинен був би стати для них непереборною перешкодою, оскільки не зачіпав спільних рис картини світу. Але тут полягали труднощі, пов’язані з проблемою тяжіння…

Тяжіння та еволюція світу

Прихильники гіпотези кулястої Землі пояснювали прагнення тіл до центру світу містично. Світ вважався цільною живою істотою, а раз так, то всі його частини повинні були виконувати відповідні функції, в тому числі і прагнути куди їм належить (до речі, приблизно так само пояснював тяжіння і Джордано Бруно). Перша теорія тяжіння належить Аристотелю, який ввів поняття «природних» і «насильницьких» рухів. Природні рухи були для різних елементів різними. Земля і вода прагнули до центру світу, повітря і вогонь — на своїх місцях на його периферії. Причому центром світу не був центр Землі — навпаки, Земля стійко утримувалася в центрі світу саме тому, що її речовина прагнула зі всіх сторін в цей центр впасти.

Епікур, передбачивши наші сучасні уявлення, порахував вагу одною з основних властивостей атомів. Крім того, він стверджував, що атоми, як і тіла різної ваги падають з однаковою швидкістю. Падають, але куди? Якщо Аристотель надав простору якусь фізичну нерівномірність, що має променеву симетрію, то Епікур як би розгорнув Аристотелевий простір. Нескінченний Всесвіт Епікура мав «верх» і «низ» і вічно падав з нескінченності в нескінченність.

Отже, прийняття геліоцентричної гіпотези вимагало б зміни теорії тяжіння. Чи це можливо? Ймовірно, так, хоча перегляду піддалися б основи атомістики. Філософи могли б прийти до якогось якісного варіанту закону всесвітнього тяжіння і замість тяжкості надати атомам, наприклад, якісь слабкі тяжіючі властивості. Таке припущення примирило б наявність багатьох центрів тяжіння з рухливістю небесних тіл. Воно не порушило б і прийнятої атомістами космогонії — утворення світів з первинних вихорів. Поняття про відцентрову силу у атомістів було, так що геліоцентрична система отримала б дуже хороше обґрунтування.

Але припустимо, що цей крок був би зроблений. Всі суперечності при цьому знімалися б? Ні! Виникла нова грізна перешкода, з яку, правда, відкинули навіть творці наукової теорії тяжіння Кеплера і Ньютона. Мова йде про можливості «гравітаційної смерті» світу. Великі провидці небесної механіки у філософії не виходили за межі релігійного світогляду і питання про загальну еволюцію Всесвіту не ставили. А Епікур не міг обійти це питання, — воно було для нього основою основ.

«Який Всесвіт тепер,— писав він,— такий він вічно був і вічно буде, тому що бути зміненим йому не під що,— бо крім Всесвіту немає нічого, що могло б увійти в нього, внісши зміни». Логіка міркувань тут незаперечно говорила: надання атомам тяжіючих властивостей при відсутності механізму відштовхування частинок призвело б до поступового укрупнення небесних тіл, їх злиття — Всесвіт став б необоротно еволюціонувати. А це означало б, що колись його розвитку було покладено початок. Але, як сказав Платон, «все, що виникло, має кінець»; був би тоді кінець і еволюції Всесвіту — він не був б більше нескінченний в часі.

Уявлення про еволюцію Всесвіту — порівняно недавнє придбання науки і філософії. В давнину, та й багато пізніше, воно завжди пов’язувалося з міфами про створення світу, тяжіло до релігії, якій Епікур протиставляв свій світогляд. Чи був вихід з цього глухого кута? Напевно, був, і, напевно, був би знайдений, якби філософи шукали обгрунтування своїх ідей не в одних загальних принципах, а в кропіткому вивченні реальних явищ природи. Але вони були зайняті тоді в основному етичними проблемами, вихованням почуттів, пошуками оазисів людяності в жорстокому світі воєн і деспотії, раболіпства і зради.

Невідомо, чи розігрувалася в дійсності та драма ідей, яку ми ймовірно намалювали, але історія свідчить, що епікурейці пройшли повз гіпотези Аристарха. Хоча всі античні астрономи і географи вважали кулястість Землі встановленим фактом, і цей погляд залишився непорушним в арабській, а пізніше і в європейській науці, епікурейці вперто трималися своїх застарілих уявлень. Про плоску Землю згадує в I столітті до нашої ери поет – епікуреєць Лукрецій, а у ІІ столітті нашої ери — мабуть, не без впливу епікурейців — знаменитий римський історик Корнелій Тацит.

Таким чином, велике прозріння Аристарха, яке могло б зробити переворот у світорозумінні, затвердити науковий світогляд, не знайшло визнання у провідних філософських шкіл давнини. Навіть Архімед сприйняв його як математичну іграшку. Не дивно, що її на століття забули більш міцно, ніж вогняні кільця Анаксімандра або піфагорійське Сонце-дзеркало. Знадобився геній Коперника, сміливість Бруно і Галілея, математичний талант Кеплера, щоб через два тисячоліття геліоцентрична гіпотеза відродилася. Вона сповістила початок нової ери в астрономії та космології, початок сучасної науки.

Автор: Б. Г.