Як вчили грамоті на Русі. Продовження.

Школа на Русі

Відносини вчителя і учня скріплювалися особливим «навчальним записом», дуже схожим до «житлового запису», він був однією з форм кабального закріпачення. Якщо учень йшов від свого вчителя «до терміну», його розшукували і повертали назад, як холопа, який втік від свого пана. Недарма учня в XVII ст. іноді називали «наймитом» , і нерідко можна було почути в розмові про чоловіка, який вийшов з учнівства, що він «звільнився на волю».

Були вчителі, які навчали тільки грамоті та письму. Вони називалися «майстрами грамоти», або просто «майстрами». Це були грамотні священики, диякони, піддячі та інші грамотії, які побажали вчителювати у вигляді основної своєї професії або приробітку. Відносини між «майстрами грамоти» та їх учнями в більшості випадків складалися так само, як і при ремісничому навчанні, на підставі все того ж «навчального запису».

Існували, звичайно, і приватні училища. Сюди, відслуживши молебень пророку Наумові, святим Козьмі і Дамьяну, які вважались «покровителями навчання», і домовившись з вчителем про «могорич» – винагороду, приводили своїх чад батьки, які зрозуміли користь грамоти. Давньоруські письменники з великою повагою відгукувалися про вчительську працю. Так, в уста учнів в одному творі вкладені наступні слова, звернені до вчителя:

Уважно твої накази слухаємо,

Акі мед їмо…

Але нехай ці панегірики не приховають від нас справжнього стану вчителя в давньоруському суспільстві. У матеріальному відношенні він дуже залежав від батьків своїх учнів. Тому так гостро стояло для нього питання про «могорич», який він отримував не тільки у вигляді грошової оплати, а й у вигляді натуральних «харчів». Поняття «честі» було нерозривно пов’язане з «могоричем», або «могарьцом».

«Майстра шануй – могарьца не шкодуй» – це був один з перших висловів, який виводила ще недосвідчена рука молодого учня.

букварь

Перший руський буквар був надрукований Іваном Федоровим у Львові в 1574 році. В даний час відомий лише один екземпляр цього видання. Це невелика книжечка на 80 сторінках. Відкривається вона азбукою від А до V (іжиці), останньої букви давньоруського алфавіту. На наступній сторінці абетка надрукована вже в зворотному порядку – від V до А і знову від А до V. Таке триразове повторення мало служити кращому запам’ятовуванню. Слідом за абеткою йшли склади. Буквар Івана Федорова включав в себе і граматичний матеріал: відмінювання дієслів, застави, відмінювання, слова під титлами. У ті далекі часи ще не існувало розвиненої граматичної термінології, яку ми маємо тепер. Тому багато понять треба було давати описово. Наводячи приклади відмінювання дієслів, Іван Федоров пояснював: Будимо – зі мною мнози (тобто зо мною багато хто – Ми ) Будите – без мене мнози (тобто Ми ) Будите нібито нециі на нас глаголют або ми на інших (нібито деякі на нас говорять або ми на них – вони).

Так пояснювалося, що таке перша, друга і третя особа множини.

Іван Федоров

За граматикою йшов матеріал для перших вправ з читання. Тут були надруковані різні вислови, афоризми, молитви. Книга закінчувалася зверненням упорядника і видавця «Букваря» до «любимого чесного руського народу» з надією, що праця його «угодна», Іван Федоров просив прийняти їх з любов’ю, «а я і про інших писаннях благоугодних з пожадливістю потрудитися хочу»

Новим словом у навчанні грамоти був буквар, складений поетом, проповідником і вченим Каріоном Істоміним в 1692 р. Він призначався для навчання сина Петра I Олексія Петровича. Це був перший ілюстрований буквар, в якому картинки повинні були полегшити процес освоєння абетки. «Той що бачить (учень), се й назве», – писав Каріон Істомін в Передмові.

Кожна сторінка була присвячена окремій букві, яка була зображена у вигляді одного або декількох людей, а також статутним, півуставним і скорописним почерком по-слов’янськи, по-грецьки і по-латині. Нижче йшли різні малюнки предметів і явищ, назви яких починалися на цю букву.

букварь

Сторінка з букваря Каріона Істоміна.

Ось сторінка з літерою «К». Тут зображені кипарис, чернечий клобук, кит, дзвін, ключ, глечик, курка, названа по-древнерусськи «Кокош», кінь, корабель, корова, колісниця, криницю і кречет. Далі йшли вірші, в яких згадувалися всі намальовані вище предмети:

…Киты суть в морях, кипарис на суше;

Юний отверзай в разум твоя уши.

В колесницу сядь, колием борися.

Конем поезжай, ключом отоприся.

Корабль на воде, а в дому корова…

Нарешті, учень долав буквар. Вивчив абетку, склади, вивчив «підтительні слова», прочитав і визубрив перші молитви. Чоловік середніх здібностей витрачав на це в середньому близько двох років. Перший ступінь позаду. Відслуживши молебень і піднісши вчителю традиційний горщик каші і гривню грошей, учень переходив до читання «Часослова» , за яким слідував «Псалтир», а там, вже набагато рідше, «Апостол» і «Євангеліє». Найчастіше навчання закінчувалося на «Псалтирі», який, як і «Часослов», слід було теж вивчити напам’ять.

Письму починали навчатися, вже закінчивши «Буквар», одночасно з читанням «Часослова». Перш за все, треба було навчитися поводженню з гусячим пером. Вже це була чимала наука: як тримати його, як заточувати. Методика навчання письма була сама елементарна. Вона полягала в тому, що учень переписував по кілька разів спеціальні «прописи». В даний час в багатьох наших сховищах давніх рукописів ми знаходимо ці старовинні абетки – прописи. У більшості випадків вони представляли не книгу і не зошит, а довгий сувій, склеєний з кількох аркушів паперу. Обов’язковим елементом прописів були каліграфічно виписані літери, а також молитви, різні вислови з церковних книг, афоризми життєвої мудрості, настанови вчителя учневі, навіть загадки.

Велику кількість цих прописних істин присвячено самому процесу письма: «Сиди міцно, а пиши гладко, неописливо» (тобто без описок). Серед прописів можна зустріти і правила поведінки учня: «Зри старанно, почуй розумно, пиши не поспіхом, прочитай ложно» , або: «Чадо, буди швидкий на слухняність, а ледачий на глаголанье» (тобто тут – на балаканину) , «… Майстра не гніви, а собі побоїв не чини».

Багато хороших слів присвячено книгам і «книжковій мудрості»: «Книжкова мудрість подібна є сонячній світлості. Але сонячну світлість похмура хмара закриває, а книжкову премудрість ніктоже приховати (не) може».

Автор: В. С.