Катакомбна культура. Частина третя.

катакомбна культура

В системі культур степів Східної Європи катакомбна культура виглядає чужорідною. Інородність ця і в незвичайних поховальних спорудах — катакомбах, і в ряді рис поховального обряду та матеріальної культури, і, нарешті, в антропологічному типі, що відрізняється як від попереднього, так і наступного в цьому регіоні. Природно було б припустити переселення, міграцію в цей район Північного Причорномор’я катакомбної культури з якогось іншого району. Але звідки?

Наша гіпотеза зводиться до наступного. Можливо, в кінці III тисячоліття до нашої ери якісь племена скотарів з району Східного Середземномор’я просунулися в Причорноморські степи, принісши з собою більш високу громадську організацію, економіку і культуру. Є свідчення, що, по суті справи, це було військове вторгнення. Але місцеве населення не було знищене — воно підкорялося, сприйнявши культуру прибульців. Цим і пояснюються деякі риси наступності, спостережувані у носіїв катакомбної культури з більш раннім населенням ямної культури.

Подібна ситуація у скіфів, наприклад, призвела до утворення держави. Тут же, можливо, відбулося народження союзу племен. Розвиток і зміцнення цього союзу, поява надлишкового населення вже на новій батьківщині створили передумови до міграції з Північного Причорномор’я в напрямку Балканського півострова. Таке припущення цілком узгоджується з фактами. З якими?

На користь передньосхідної прабатьківщини носіїв катакомбної культури можна висловити наступні міркування.

Перше. Погребальні споруди типу катакомб добре відомі на східному узбережжі Середземного моря та на острові Кіпр. Звичайно, це аргумент старий, проте він не спростований і, отже, залишається в силі.

Далі. Історики добре знають, що традиція створення портретних черепів сходить до Переднього Сходу VIII—VII тисячоліть до нашої ери. Там же використовувалися черепа і в культових церемоніях.

Всі ланки — від самих ранніх масок до катакомбних — ще не відомі. Треба сказати, що напівзруйновані примірники масок знаходили і раніше — до відкриття в долині річки Молочної, але не розуміли їх сенсу. Тепер же і за їх рахунок поповнюється число знахідок. Їх відкривають і у Присивашші, і в Подніпров’ї, та в Миколаївській області. І значить, щоб знайти проміжні ланки, потрібний тільки час.

Але не тільки про маски можна говорити. Наприклад, можна згадати про прототипи ритуальних судин катакомбної культури — курильниці, напівсферичні чаші з вушком або виступом. І вони знову приведуть нас до пам’ятників ІІІ тисячоліття до нашої ери в Східному Середземномор’ї. Звичайно, в процесі міграції і на новій батьківщині, в інших географічних умовах і культурному оточенні, зовнішність матеріальної культури переселеного народу змінюється. Але зберігається обрядовість, зберігаються культові предмети, святині.

Антропологічні матеріали на даній стадії їх осмислення не суперечать гіпотезі про східну прабатьківщину «катакомбників». Київський антрополог С. Круц зіставила черепа двох груп поховань — власне катакомбних і ямно-катакомбних — і встановила, що між ними є різка відмінність. Вона вважає, що якась частина населення ямної культури продовжувала жити на території Степового Причорномор’я і Приазов’я і в катакомбний час, співіснуючи з власне катакомбним населенням. С. Круц допускає, що могло бути переселення якоїсь частини населення з районів Нижнього Дону, Манича, Калмикії в Україну. Предкавказська група пам’яток катакомбної культури дійсно одна з найдавніших. Але ж і там вони є прийшлим населенням, які потіснили тих же аборигенів ямної культури. Прийшли ж носії катакомбної культури в Калмикію з більш південних районів. До такого висновку прийшов дослідник катакомбної культури південно-східних районів В. Фісенко.

Слід пам’ятати і про лінгвістичні проблеми. Катакомбні племена досить одностайно віднесені лінгвістами до числа носіїв індоєвропейських діалектів, а конкретніше — до індоіранської гілки. Т. Гамкрелідзе і В. Іванов, розробили концепцію передньоазіатської прабатьківщини індоєвропейських етнічних груп, вони обгрунтовують, зокрема, можливість руху індоєвропейських племен з Передньої Азії на північ через Кавказ. Ми залучаємо даний аргумент для доказів своєї гіпотези, хоча і враховуємо суперечливість самої концепції Т. Гамкрелідзе і В. Іванова в цілому.

Такі міркування на користь міграції носіїв катакомбної культури з Передньої Азії в степу Східної Європи. Тут катакомбна культура переживає, принаймні, два етапи у своєму розвитку. Причому на пізньому етапі пам’ятки катакомбної культури вузьким «язиком» тягнуться на захід від Дніпра в пониззя Дунаю. У другій половині ІІ тисячоліття до нашої ери активізується населення північних регіонів катакомбної області. Ця активність збігається з подією, що перекроїли політичну і етнічну мапу Старого Світу — з винаходом легкої бойової колісниці з колесами на спицях, винаходом, до якого, на наш погляд, носії катакомбної культури мали, ймовірно, саме безпосереднє відношення. Чому?

Тому що саме в катакомбних похованнях поряд з чотириколісними возами були виявлені одноосьові одноосні кінні екіпажі відкритого і закритого типу. Вдосконалення конструкції двоколок і заміна в упряжці биків кіньми привели в кінцевому підсумку до появи легкої колісниці. Відкриття воза в кургані Тягунова під Запоріжжям підтверджують цю ідею. Дослідженням цього кургану займався С. Пустовалов, один з авторів даної статті. Цікаво, що принцип, за яким був зроблений візок з кургану Тягунова, поширюється в II тисячолітті до нашої ери і переживає тисячоліття. Чи була кінська запряжка в катакомбний час — це поки невідомо, однак черепи та кінцівки коней в похованнях археологи знаходять. В суцільно дерев’яних колесах з катакомб вже зустрічаються вирізи навколо маточини — спроба полегшити вагу колеса. Все це дозволяє стверджувати, що жодна інша культура не підійшла так близько до винаходу бойової колісниці, як катакомбна, і значить, саме з цією культурою слід зв’язати такий цінний винахід.

За межами катакомбного ареалу, в тому числі і в найдавніших державах — в Єгипті, Індії, Китаї, Мікенах, колісниці з’являються вже в закінченому, «готовому» вигляді ззовні. І поширення їх безумовно пов’язане з міграціями індоєвропейських народів із зони євразійських степів.

На рубежі XVII—XVI століть до нашої ери катакомбна культура зникає з євразійських степів. Напрямок можливої міграції вказує зосередження пізніх катакомбних пам’яток в пониззі Дунаю і, крім того, безліч виробів «катакомбників» в шахтових гробницях Мікен, що датуються XVI століттям до нашої ери. Серед них — сотні крем’яних виїмчастих наконечників стріл, крем’яні випрямлячі держаків і… маски — золоті маски на ликах мікенських владик. Царі Мікен — воїни-колісничі. До появи «катакомбників» з предметами їх культури, які знаходять археологи, Греція не знала ні коня, ні колісниці. Деталі кінської вузди — псалії на Пелопоннесі вирізані по східноєвропейським зразкам.

Ми змогли дуже коротко розповісти лише про один із можливих напрямків міграції племен катакомбної культури. Східні групи племен могли податися на південь через Кавказькі проходи. Саме в цей час з’являються індійці на Передньому Сході з колісницями і індоарійською термінологією, пов’язаною з конем.

Як ми вже сказали, у XVI столітті до нашої ери катакомбна культура зникає, але її традиції живуть дуже довго і яскраво проявляються ще через багато століть, наприклад, у створенні похоронних камер типу катакомб або подбоїв. Зберігається форма та функції деяких ритуальних предметів — напівсферичних чаш з вушком-виступом, кам’яних сокир. Останні ще не так давно називалися громовиками, громовими стрілами. Знахідки кам’яних сокир в степових курганах пов’язують з впливом культу хетського бога грози і дощових хмар Тешуба. Так що кам’яні сокири в катакомбах біля села Заможне, бути може, виявилися не тому, що ховали військову людину, а тому, що вказували на жрецькі функції похованого.

Цікаво, що цілий ряд звичаїв у скіфів, безумовно, перегукується з звичаями «катакомбників». Це не тільки споруда катакомб, але і традиція перекривати вхід в підземну гробницю колесами.

Ми торкнулися лише деяких проблем, пов’язаних з катакомбною культурою, і наштовхнули нас на ці останні відкриття археологів. Безумовно, майбутні дослідження просунуть вперед вивчення історії, соціального устрою та матеріального виробництва носіїв катакомбної культури, а це дуже важливо, так як, як зміг помітити читач, саме з цією культурою пов’язано багато дуже важливих проблем історії та археології.

Автор: В. Отрощенко, С. Пустовалов.