Царський обладунок. Шоломи.

Царський обладунок

Останнім, виділеним нами предметом озброєння, який входив до складу церемоніальної царської зброї, є шолом. Слід зазначити, що і на Русі, і в країнах Західної Європи, і на Сході шолом був найбільш прикрашеною та персоніфікованою частиною бойового обладунку. Декоровані різьбленими і гравірованими орнаментами, насічкою, золотими і срібними накладками з особистою чи державною символікою, яловцями і пір’ям вони були свого роду «візитними картками» воїнів під час боїв або турнірів. У ряді країн Західної Європи ми зустрічаємо випадки об’єднання в одному виробі шолома і королівської корони. Саме такий шолом зображений на могильній плиті легендарного англійського короля Ричарда Левове Серце. Шолом з короною, що належав шведському королю Густаву Адольфу, зберігається в Королівській збройовій палаті в Стокгольмі.

Є свідчення, що в ряді європейських країн під час коронаційних церемоній шоломи з короною (або прикрашені зображенням корони) виступали в якості основних символів влади. Особливе ставлення до бойових шоломів простежується і в середньовічній Русі: «золотий» або «позолочений» шолом – обов’язковий атрибут княжого спорядження. Це, можливо, і визначило особливий статус шолома в руському військовому церемоніалі – головна особа, яка відповідала за «обладунок» великого государя і його двору – оружничий – віз його за сувереном під час урочистого маршу.

Збереглися два прекрасних підписних царських шолома, виготовлених для Івана Грозного (він знаходиться в колекції Королівського музею в Стокгольмі) і його сина Івана Івановича (у зборах Збройової палати).

Царський обладунок

Проте вже з середини XVI ст. «Шоломи» поступово виходять з ужитку, і починає поширюватися інший тип шолома, який, як правило, входив до складу озброєння не простих воїнів, а воєвод або царя. Йдеться про «шапці еріхонскі». Відповідно до опису, в Оружейній палаті Московського Кремля в 1686/87 рр.. зберігалося дев’ять подібних бойових шоломів. Три з них (так само, як і саадак) були названі в складі царської похідної скарбниці 1655 року.

Всі три шолома збереглися в зборах Збройової палати. Зупинимося на одному з них – «шапці великий еріхонке, булатної». На відміну від інших подібних шоломів, зроблених, як правило, в Туреччині чи Ірані, в її створенні брав участь російський майстер – один з кращих зброярів за всю історію Збройової палати, Микита Давидов. Основа шолома – ковпак – східного походження. Все інше: навушник, потиличник, захисна стрілка, прикраси – було зроблено Микитою Давидовим. Робота була виконана для царя Михайла Федоровича в 1621 р.

Царський обладунок

На відміну від інших подібних шоломів, в його декор введені елементи, які відразу визначають його статус. По-перше, насічене золотом зображення корони на ковпаку шолома. По-друге, виконане в техніці емалі зображення архангела Михаїла на захисній носовій стрілці. Можливо, у другому випадку майстер ставив перед собою завдання запровадити в прикрасу зображення ангела-хранителя царя Михайла Федоровича. Однак не можна забувати, що в Київській Русі архангел Михайло був князівським покровителем.

Так як інших робіт Н. Давидова не збереглося, а час створення «шапки великої еріхонки» збігається з роботами над «великим государевим нарядом» і саадаком, виникає припущення: чи не була фігура архангела Михаїла на носовій стрілці шолома виготовлена тими ж самими «німецькими» майстрами, які створювали «великий царський наряд»? І, нарешті, третій дуже важливий елемент. Ми звикли до того, що до верхівки шолома кріпиться або яскравий прапорець – яловець, або пір’я для прикраси. В даному випадку шолом вінчав золотий хрест «з алмази та три зерна гурмінскіх великих, під хрестом лал великий» – такий же, як на царських вінцях.

Цікаво, що цей хрест був знімним, і до шолома був прикладений ще один, теж золотий, і з великим смарагдом під перехрестям. До шолома, як і до саадаку, додавався покрівець, зшитий з оксамиту. Особливий за характером декор цього унікального, увінчаного хрестом бойового шолому, безумовно, дозволяє стверджувати; перед нами – бойовий царський вінець.

Царський обладунок

Таким чином, наскільки про це дозволяють судити джерела, в XVI столітті в Росії складається особливий військовий церемоніал. Складовою частиною цього церемоніалу була наявність певної групи зброї: трьох саадаків, списи, сулиці, рогатини, пищали, а також шолом.

Це не просто особиста зброя царя. Її статус в арсеналі російських государів XVI-XVII ст. був значно вище. На що вказує ряд характерних особливостей даного комплекту. По-перше, якщо ще в XV ст. перерахована зброя могла бути функціональним – особистим озброєнням князя, то вже на початку XVI ст. (При перших згадках в похідних розрядах самої зброї і пов’язаних з нею придворних-оружничих та ринд) її використання набуває більше символічного характеру.

Останнім великим князем Московським, який безпосередньо брав участь у битві, був Василь II Темний, наступні ж государі здійснювали загальне керівництво бойовими діями. По-друге, вже в другій половині XVI ст. ряд предметів озброєння (спис, сулиці, шолом), а в XVII ст. вже й весь комплект не використовувався в російському озброєнні. По-третє, практично всі предмети цієї групи вже є носіями державної та особистої царської символіки, а покрівець «саадака великого наряду» за своїм зовнішнім виглядом являє собою не що інше, як штандарт російського монарха.

По-четверте, головні предмети озброєння комплекту, що використовувався в XVII в., – Два саадака великого наряду і шолом – «шапка еріхонска» роботи Микити Давидова були виготовлені в один час з «великими государевими нарядами» царів Михайла Федоровича та Олексія Михайловича, причому, можливо, за участю тих же самих майстрів. Багате оздоблення і характер декору зближують їх з такими державними регаліями, як вінець, скіпетр і держава. По-п’яте, особливе значення цього комплекту озброєння підкреслює і той факт, що він знаходиться в руках ринд, набраних з «найближчих людей» государя.

Таким чином, ми маємо справу не просто з предметами озброєння, що призначалися для прикраси урочистих церемоній, а з державними бойовими регаліями Росії XVI-XVII століть.

Автор: Олексій Левикін.