У руїнах Неаполя скіфського. Частина третя.

У руїнах Неаполя скіфського

Відкриті в Неаполі Скіфському пам’ятники культури по-новому висвітлюють сторінки історії одного з народів, що жили в далекому минулому на території нашої країни. За межами міста археологи також виявили похоронні склепи. Власне скіфські склепи знаходили в різних районах країни і раніше. Але тепер археологи, спустившись в склеп, побачили щось нове. На стінах вони помітили якісь тьмяні плями. А коли реставратор обережно зняв кристали солей, що покривали у вигляді інею вапняні стіни склепу, на них виступили барвисті малюнки танцюючих жінок. Потім в інших склепах знайшли зображення воїна, який випустив із лука стрілу відкинувши руку назад; скіфа, що веде коня за вузду, здибленого коня і декоративний орнамент, розписаний червоною і жовтою вохрою та сажею. До цих відкриттів у науці нічого не було відомо про живопис у скіфів.

Найбільш чудовий живопис виявився в самому великому склепі, на стінах якого відтворені житла скіфів. Одна з ніш цього склепу, куди ставилися світильники, розписана у вигляді юрти, інша ніша відтворює скіфський будинок, що нагадує російську хату, з двосхилим дахом і ковзанами. На стінах склепу майстер розвернув епічне оповідання про життя скіфів. Ось зображений триколірний килим із шаховим візерунком, обрамлений стрілами. Біля килима стоїть скіф у крислатому халаті і гостроверхій шапці. Він тримає в руці ліру. Мабуть, це співак, який пише билину про подвиги похованого тут скіфа. А ось і сам власник склепу. Він виїжджає на полювання на статному коні озброєний списом. Далі розгортається сцена полювання: на кабана з двох сторін напали дві розлючені собаки. Ці сцени дуже виразні, вони показують високу майстерність і самобутність скіфського живопису.

У руїнах Неаполя скіфського

Відкриті в Криму пам’ятники дозволили вченим історикам зробити нові висновки про скіфську державу пізнього часу. Перед тим вчені не розмежовували періоди історії скіфів, вважаючи, що вони були напівдикими кочівниками протягом багатьох століть. Тепер же встановлено, що скіфи пройшли кілька етапів розвитку. Від кочової і напівкочової культури ранньої та середньої пори в VI-V і V-IV століттях до н. е.. вони перейшли до більш високої культури. Два блискучих етапи розвитку скіфської держави в Криму падають на III-I століття до н. е.. і I-II століття н. е.. У цю пору кримські скіфи створили високорозвинену культуру і своє самобутнє мистецтво – зодчество, монументальну скульптуру і стінний живопис.

Раніше в науці було заплутаним питання про походження скіфів. Багато вчених вважали, що скіфи азіатського походження і зближували їх з монголами. Антропологічні дослідження знайдених черепів спростували це припущення. Тепер встановлено європеоїдну зовнішність скіфів.

Характер культури скіфів і деякі їх похоронні обряди багато в чому схожі з давніми слов’янськими. У пам’ятках скіфського мистецтва простежуються деякі риси, споріднені з мистецтвом стародавніх слов’ян, що може свідчити про спадкоємний зв’язок східних слов’ян із одними зі своїх віддалених предків – скіфами.

Пізня, і сама блискуча пора культури кримських скіфів досі залишалася невивченою, а вся історія скіфів губилася в перших століттях нашої ери. Тепер встановлено, що держава скіфів у Криму існувала, принаймні, до II століття н. е. і життя на місці скіфських поселень тривало місцями до VI століття н. е. – до утворення найдавніших слов’янських держав у Східній Європі.

Автор: А. Штамбок.